Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 tonna) tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 tonna) tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


Hőtechnikai berendezés kezelő képzés
OKJ azonosító:  31 522 02 0100 31 02

Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 tonna) - Időrend és tandíj

Tartalom:

0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0184-06 Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés működtetése
0185-06 Hőtechnikai berendezés üzemeltetése, karbantartása
0186-06 Ellenőrzési, karbantartási feladatok
0187-06 Hőközponti és hálózatkezelői feladatok
0188-06 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok
0189-06 Hűtéstechnikai berendezéskezelői feladatok
0190-06 2-12 tonna közötti kazánkezelői feladatok
0191-06 Kazángépész (12 tonna felett) feladatok
0192-06 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 tonna) feladatok
0196-06 Hőközpont és hálózatkezelő kiegészítés I. a kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 tonna) számára

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Biztosítja a gázellátást
 • Biztosítja a tüzelőolaj ellátást
 • Előkészíti a kazánt indulásra
 • Üzemelteteti a kazánt
 • Hibaelhárítást végez
 • Működteti az ellátórendszert
 • A működtetéshez kapcsolódó ellenőrzéseket végez
 • Működteti az épületfelügyeleti rendszert
 • A rendszert karbantartja
 • Kompresszort indít
 • Kompresszort üzemeltet, ellenőrzési feladatokat lát el
 • Hőközpontot és hálózatot kezel
 • Kezeli a távvezetéket
 • Biztosítja a táp/pótvíz ellátást
 • Hűtéstechnikai berendezést kezel
 • Közvetett rendszer előkészítése
 • Hűtőrendszert üzemelteti
 • Dokumentációs tevékenységet végez
 • Kazánfűtő berendezést kezel


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
 • Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában
 • Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
 • Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
 • A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
 • Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
 • Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
 • Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0184-06 Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Ellenőrzi a szerelvények tömörségét (külső-belső)
 • Ellenőrzi a gáznyomást
 • Ellenőrzi a gázszűrőket a nyomásmérőkön keresztül
 • Üzembe helyezi a gáznyomás-szabályozót
 • Feszültség alá helyezi a gázégőt
 • Nyitja a gázfőcsapot
 • Indítja a gázégőt
 • Ellenőrzi a tűztér előszellőzését
 • Ellenőrzi a lángot, a folyamatos üzemet
 • Ellenőrzi a füstgázt (hőmérséklet, összetétel)
 • Üzembe helyezi az olajtárolót és a napi olajtartályt
 • Ellenőrzi a hőrezáró szelep meglétét
 • Ellenőrzi az olajszintet a tárolóban
 • Ellenőrzi az olajhőmérsékletet
 • Felfűti az olajat a megfelelő hőmérsékletre
 • Ellenőrzi a szerelvények, műszerek épségét
 • Ellenőrzi a tömítettséget
 • Segédeszközös porlasztás esetén ellenőrzi a porlasztóközeg nyomását
 • Üzemelteti az olajégőt
 • Beindítja az olajszivattyút
 • Szükség esetén légteleníti a rendszert
 • Ellenőrzi az olajnyomást
 • Begyújtja az égőt
 • Hiba esetén hibaelemzést végez
 • Hatáskörében intézkedik a hiba megszüntetéséről
 • Értesíti az illetékes felettesét
 • Vészhelyzet esetén leállítja a rendszerek működését
 • Szükség esetén a hatóságokat értesíti
 • Működteti a fűtési rendszert
 • Működteti a HMV-rendszereket
 • A berendezéseket folyamatosan ellenőrzi
 • Portalanítja, tisztítja a gázfúvókát és az olajfúvókát
 • Tömbszelencéket, karimákat utánhúz
 • Elzárószerelvényeket ellenőriz
 • Légteleníti a HMV-rendszert
 • Égési levegőellátó rendszert karbantartja
 • Szűrőket tisztít
 • Üzemelteti a csarnok kazánház vészszellőztető veszélyes gázkoncentrációt ellenőrző rendszerét
 • Üzemelteti a csarnok kazánház tűzvédelmi rendszerét
 • Mivel a környezetre veszélyes anyagokkal dolgozik, biztosítja ezek tárolását, megfelelő helyre történő elszállítását
 • Vezeti az üzemi naplót, dokumentálja a műszakon történteket, eseményeket, ellenőrzéseket
 • Dokumentálja az elszámolási méréseket
 • Rögzíti az üzemi paramétereket
 • A gázellátó rendszert (gázfogadó stb.) ellenőrzi
 • Az olajellátó rendszert ellenőrzi


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0185-06 Hőtechnikai berendezés üzemeltetése, karbantartása

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Dokumentálja a feltöltést (hűtőrendszer, kazán)
 • Ellenőrzi a kazán vízszintjét
 • Biztosítja a kazán elektromos ellátását
 • Elindítja az égéslevegő ventilátort
 • Elindítja a füstgázelszívó ventilátort
 • Ellenőrzi a reteszfeltételeket
 • Rákapcsolja a kazánt a rendszerre
 • Beindítja a kazánt, gázzal vagy olajjal
 • Felügyeli a kazán működését
 • Figyeli a biztonsági és üzemi szerelvények működését, állapotát
 • Figyelemmel kíséri a mérőórák állását
 • Vízminőségi méréseket végez (PH-értéket, keménységet, p és m lúgosságot mér
 • A mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként iszapolja a kazánt
 • Működteti a légtechnikai rendszereket
 • Működteti a helyi technológiai rendszereket
 • A biztonságos üzemvitelt ellenőrzi
 • Hidegindításkor a kondenzleválasztókat kezeli
 • Folyamatosan ellenőrzi az előírt paramétereket
 • Folyamatosan ellenőrzi a biztonsági berendezések állapotát
 • A rendszer optimális működését biztosítja számítógépes programmal
 • Távbeavatkozást végez
 • Helyileg vezérelt berendezéseket ellenőriz
 • Időszakos felügyeletet lát el
 • Vízállásmutatóban üveget cserél
 • Üzemórát ellenőriz
 • Motorcsapágyat ellenőriz, zsíroz
 • Hőcserélőket (olajhűtők) ellenőriz
 • Működteti/ellenőrzi a segédüzemi (meghajtó, szivattyú stb.) villamos motorokat, a villamosenergia-ellátást


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0186-06 Ellenőrzési, karbantartási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Ellenőrzi a légtartályt (tömörség, nyomás, hőmérséklet)
 • Ellenőrzi a hűtőrendszert (köpeny hőmérséklet, közbenső hűtők, hűtőtorony stb.)
 • Ellenőrzi a sűrített levegő rendszert (nyomás, hőmérséklet, tisztaság)
 • Működteti/ellenőrzi a kompresszor meghajtó (belsőégésű, Diesel) motor működését, üzemanyagellátását)
 • Hőközpont állapotát ellenőrzi
 • Kompresszort kenőolajjal feltölt
 • A megfelelő kenőolaj kiválasztása, az előírt olajminőséget ellenőrzi, dokumentálja
 • Az olaj betöltési módját kiválasztja (kézi, elektromos), a pumpát csatlakoztatja
 • A megfelelő mennyiségű kenőolajat átfejti, a kényszerolajozási rendszert, olajszintet ellenőrzi
 • Kompresszor olajszűrőjét tisztítja, esetleg cseréli
 • Olajnívó üveget tisztít, olaj utántöltést végez
 • Működteti/ellenőrzi a kompresszor szabályozó rendszerét (regulátor, szelepkitámasztás, bypass szelep stb.)
 • Ellenőrzi a kompresszor (hűtőgép) biztonsági rendszerét (hűtővízhőmérsékletkimaradás, kenőolajnyomás stb.), vészleállító működését
 • Előkészíti a nagynyomású rendszert (sűrített levegő, gőz) időszakos műszaki felülvizsgálatra


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0187-06 Hőközponti és hálózatkezelői feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Ellenőrzi a táp/pótvíztartály vízszintjét
 • Ellenőrzi a gáztalanító működését
 • Ellenőrzi a táp/pótvíz ellátását
 • Ellenőrzi a műszereket
 • Ellenőrzi a kazán vízszintjét
 • Elindítja/működteti a vízlágyítót, a sótalanítót
 • Elindítja/működteti a tápszivattyút
 • Elindítja/működteti a keringető-, hűtővíz- stb. szivattyút
 • Kezeli, regenerálja a vízlágyítót
 • Leállítja, elindítja ellenőrzi a fűtési-, keringető-, cirkulációs-, nyomásfokozó- stb. szivattyúkat
 • Szükség esetén tölti-üríti, légteleníti a fűtési rendszert
 • Kezeli, beállítja a szabályozó szerelvényeket (HMV hőmérséklet, tömegáram)
 • Kezeli a kondenz szerelvényeket
 • Kezeli a tágulási tartályokat (nyílt, zárt)
 • Beállítja a szabályozón az előremenő-visszatérő ág hőmérsékletét, tömegáramát (primer, szekunder oldal)
 • Méri, dokumentálja a rendszer hőfogyasztását
 • Ellenőrzi, kezeli a közműalagutakat, távvezetéki aknákat, kezelési pontokat
 • Biztosítja a társközművek munkavégzését és igazolja tevékenységüket
 • Elvégzi a szükség szerinti szakaszolásokat, a töltési-ürítési, légtelenítési, mosatási feladatokat
 • Nyitja-zárja a főelzárókat a fűtési rendszertől függően


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0188-06 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Ellenőrzi a szerelvények tömörségét (külső-belső)
 • Ellenőrzi a gáznyomást
 • Ellenőrzi a gázszűrőket a nyomásmérő órákon keresztül
 • Üzembe helyezi a gáznyomásszabályzót
 • Áram alá helyezi a gázégőt
 • Nyitja a gázfőcsapot
 • Indítja a gázégőt
 • Ellenőrzi a tűztér előszellőzését
 • Ellenőrzi a lángot, a folyamatos üzemet
 • Ellenőrzi a füstgázt (hőmérséklet, összetétel)
 • Üzembehelyezi az olajtárolót és a napi olajtartályt
 • Ellenőrzi a hőre záró biztonsági szelepeket
 • Ellenőrzi az olajszintet a tárolóban
 • Ellenőrzi az olajhőmérsékletet
 • Felfűti az olajat a megfelelő hőmérsékletre
 • Ellenőrzi a szerelvények, a műszerek épségét
 • Ellenőrzi a tömítettséget
 • Segédeszközös porlasztás esetén ellenőrzi a porlasztóközeg nyomását
 • Üzemelteti az olajégőt
 • Beindítja az olajszivattyút
 • Szükség esetén légteleníti a rendszert
 • Ellenőrzi az olajnyomást
 • Begyújtja az égőt
 • Hiba esetén hibaelemzést végez
 • Hatáskörében intézkedik a hiba megszüntetéséről
 • Értesíti az illetékes felettesét
 • Vészhelyzet esetén leállítja a rendszerek működését
 • Szükség esetén értesíti a hatóságokat
 • Működteti a fűtési rendszert
 • Működteti a HMV-i rendszereket
 • A berendezéseket folyamatosan ellenőrzi
 • Portalanítja, tisztítja a gázfúvókát-olajfúvókát
 • Tömbszelencéket, karimákat utánhúz
 • Elzárószerelvényeket ellenőriz
 • Légteleníti a HMV-rendszert
 • Égési levegőellátó rendszert karbantartja
 • Szűrőket tisztít
 • Üzemelteti a csarnok kazánház vészszellőztető veszélyes gázkoncentrációt ellenőrző rendszerét
 • Üzemelteti a csarnok kazánház tűzvédelmi rendszerét
 • Biztosítja a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását, elszállítását
 • Vezeti az üzemi naplót, dokumentálja a műszakon törtéteket eseményeket ellenőrzéseket
 • Dokumentálja az elszámolási méréseket
 • Rögzíti az üzemi paramétereket
 • A gázellátó rendszert (gázfogadó stb.) ellenőrzi
 • Az olajellátó rendszert ellenőrzi
 • Leállítja, elindítja, ellenőrzi a fűtési, keringető, cirkulációs, nyomásfokozó stb. szivattyúkat
 • Szükség esetén tölti-üríti, légteleníti a fűtési rendszert
 • Kezeli, beállítja a szabályzó szerelvényeket (HMV hőmérséklet, tömegáram)
 • Kezeli a kondenz szerelvényeket
 • Kezeli a tágulási tartályokat (nyílt, zárt)
 • Beállítja a szabályozón az előre menő-visszatérő ág hőmérsékletét, tömegáramát (primer, szekunder oldal)
 • Méri, dokumentálja a rendszer hőfogyasztását
 • Ellenőrzi, kezeli a közmű alagutakat, távvezetéki aknákat, kezelési pontokat
 • Biztosítja a társközművek munkavégzését és igazolja tevékenységüket
 • Elvégzi a szükség szerinti szakaszolásokat, a töltési-ürítési, légtelenítési, mosatási feladatokat
 • Nyitja-zárja a főelzárókat a fűtési rendszertől függően


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0189-06 Hűtéstechnikai berendezéskezelői feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Hűtőrendszer működtetése
 • Gépház területének, a védőfelszerelésnek az ellenőrzése
 • Hűtőközeg folyadékszintjének ellenőrzése
 • Üzemmódot választ: elindítja a kompresszort
 • Ellenőrzi a kondenzátor állapotát
 • Figyelemmel kíséri a hűtőrendszer működését
 • Cseréli a hűtőközeget: lefejtés, vákuumolás, feltöltés
 • Csatlakoztatja a vákuumszivattyút, ellenőrzi a szelepek állását
 • Feltölti a hűtőrendszert
 • Csatlakoztatja a hűtőközeg-tartályt
 • Ellenőrzi a szelepek állását, elindítja a hűtőközeg betöltését
 • Ellenőrzi a betöltött hűtőközeg mennyiségét, leállítja a betöltést
 • Ellenőrzi a rendszer nyugalmi nyomását, a szivárgást
 • Feltölti a másodlagos rendszert, ellenőrzi a telítettségét, légtelenít
 • Méréssel ellenőrzi az olaj nyomását, hőmérsékletét
 • Kondenzátornyomást, elpárolgási hőmérsékletet ellenőriz
 • Beállítja a kompresszor teljesítményét
 • Beállítja a kondenzátor teljesítményét, ellenőrzi a víz szintjét, a ventilátorokat
 • Működteti/ellenőrzi az olajhűtő -szivattyút, a hűtőközeg szivattyút
 • Ellenőrzi a jég hőmérsékletét, jégvastagságot mér
 • Ellenőrzi a hűtőtér hőmérsékletét
 • Ammóniaszivárgást keres
 • Freonszivárgást keres

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0190-06 2-12 tonna közötti kazánkezelői feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Ellenőrzi a táp/pótvíztartály vízszintjét
 • Ellenőrzi a gáztalanító működését
 • Ellenőrzi a táp/pótvíz ellátását
 • Ellenőrzi a műszereket
 • Ellenőrzi a kazán vízszintjét
 • Elindítja/működteti a vízlágyítót, a sótalanítót
 • Elindítja/működteti a tápszivattyút
 • Elindítja/működteti a keringető, hűtővíz, stb. szivattyút
 • Kezeli, regenerálja a vízlágyítót
 • Tüzelő berendezést indít, üzemeltet és leállít, az üzemvitel szakszerűségét ellenőrzi
 • Üzembe helyezi a gázellátó rendszert (gázfogadó állomást)
 • Szellőzteti a tüzelőberendezés (gázégő) és gázfogadó közötti vezetékszakaszt, ellenőrzi a szakasz külső tömörségét (tömörtelenségét)
 • Ellenőrzi a gázgyorszár belső tömörtelenségét (áteresztés)
 • Üzembe helyezi a kazán kemence égőt (főégőt, égőrendszert)
 • Ellenőrzi az égőrendszer (blokkégő) külső tömörtelenségét (gázszivárgás), levegőrendszer sértetlenségét (intaktság)
 • Ellenőrzi az égőrendszer belső tömörtelenségét (kettőszárás, fő- és szellőztető mágnesszelepek áteresztése, buborékoltató)
 • Indítja és ellenőrzi a begyújtási programot (szellőztetés, gyújtás, kisláng, nagyláng, teljesítményszabályozás), ellenőrzi a felfűtési folyamatot
 • Ellenőrzi a helyes gáz-levegő arányt szemrevételezéssel (lángkép), füstgáz mintavételezéssel, elemzéssel
 • Beállítja a szabályozón a kazán terhelésétől függő gőznyomást
 • Ellenőrzi a láng színét, hosszát, ha szükséges, állít rajta
 • Biztosítja az alternatív tüzelőanyagok (pl. olaj, szénpor, fluid) felhasználhatóságát (pl. a nehézolajok szivattyúzható hőmérsékleten tartásával)
 • Meghatározott időközönként (beüzemelésnél) mintavételezéssel méri, vagy megméreti a tüzelőanyagok fűtőértékét
 • Meghatározott időközönként (beüzemelésnél) füstgázelemzést végez


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0191-06 Kazángépész (12 tonna felett) feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Ellenőrzi a táp/pótvíztartály vízszintjét
 • Ellenőrzi a gáztalanító működését
 • Ellenőrzi a táp/pótvíz ellátását
 • Ellenőrzi a műszereket
 • Ellenőrzi a kazán vízszintjét
 • Elindítja/működteti a vízlágyítót, a sótalanítót
 • Elindítja/működteti a tápszivattyút
 • Elindítja/működteti a keringető-, hűtővíz-, stb. szivattyút
 • Kezeli, regenerálja a vízlágyítót
 • Nagynyomású berendezéseket (pl. táptartály) kezel
 • Nagynyomású szivattyút (pl. tápszivattyú) kezel
 • Tüzelő berendezést indít, üzemeltet és leállít, az üzemvitel szakszerűségét ellenőrzi
 • Üzembe helyezi a gázellátó rendszert (gázfogadó állomást)
 • Szellőzteti a tüzelőberendezés (gázégő) és gázfogadó közötti vezetékszakaszt, ellenőrzi a szakasz külső tömörségét (tömörtelenségét)
 • Ellenőrzi a gázgyorszár belső tömörtelenségét (áteresztés)
 • Üzembe helyezi a kazán kemence égőt (főégőt, égőrendszert)
 • Ellenőrzi az égőrendszer (blokkégő) külső tömörtelenségét (gázszivárgás), levegőrendszer sértetlenségét (intaktság)
 • Ellenőrzi az égőrendszer belső tömörtelenségét (kettőszárás, fő- és szellőztető mágnesszelepek áteresztése, buborékoltató)
 • Indítja és ellenőrzi a begyújtási programot (szellőztetés, gyújtás, kisláng, nagyláng, teljesítményszabályozás), ellenőrzi a felfűtési folyamatot
 • Ellenőrzi a helyes gáz-levegő arányt szemrevételezéssel (lángkép), füstgáz mintavételezéssel, elemzéssel
 • Beállítja a szabályozón a kazán terhelésétől függő gőznyomást
 • Ellenőrzi a láng színét, hosszát, ha szükséges, állít rajta
 • Biztosítja az alternatív tüzelőanyagok (pl. olaj, szénpor, fluid) felhasználhatóságát (pl. a nehézolajok szivattyúzható hőmérsékleten tartásával)
 • Meghatározott időközönként (beüzemelésnél) mintavételezéssel méri, vagy megméreti a tüzelőanyagok fűtőértékét
 • Meghatározott időközönként (beüzemelésnél) füstgázelemzést végez
 • Kezeli, karbantartja a kazán dobszint-szabályozóját
 • Kezeli, karbantartja a kazán terhelésszabályozóját
 • Kezeli, karbantartja a kazán gáz-levegőarány szabályozóját
 • Kezeli karbantartja a biztonsági rendszert
 • Üzemelteti a kazánház, csarnok fűtőmű központi tűzvédelmi rendszerét (szénsav, haboltó, elárasztó)
 • Folyamatirányító számítógépet kezel

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0192-06 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 tonna) feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Dokumentálja a feltöltést (hűtőrendszer, kazán)
 • Ellenőrzi a kazán vízszintjét
 • Biztosítja a kazán elektromos ellátását
 • Elindítja az égéslevegő ventilátort
 • Elindítja a füstgázelszívó ventilátort
 • Ellenőrzi a reteszfeltételeket
 • Rákapcsolja a kazánt a rendszerre
 • Beindítja a kazánt, gázzal vagy olajjal
 • Felügyeli a kazán működését
 • Műszakonként ellenőrzi a biztonsági szelepek működését
 • Figyeli a biztonsági és üzemi szerelvények működését, állapotát
 • Figyelemmel kíséri a mérőórák állását
 • Vízminőségi méréseket végez (PH-értéket, keménységet, p és m lúgosságot mér
 • A mérési eredményektől függően, vagy meghatározott időszakonként iszapolja a kazánt
 • Működteti a légtechnikai rendszereket
 • Működteti a helyi technológiai rendszereket
 • A biztonságos üzemvitelt ellenőrzi
 • Hidegindításkor a kondenzleválasztókat kezeli
 • Folyamatosan ellenőrzi az előírt paramétereket
 • Folyamatosan ellenőrzi a biztonsági berendezések állapotát
 • A rendszer optimális működését biztosítja számítógépes programmal
 • Távbeavatkozást végez
 • Helyileg vezérelt berendezéseket ellenőriz
 • Időszakos felügyeletet lát el
 • Vízállásmutatóban üveget cserél
 • Üzemórát ellenőriz
 • Motorcsapágyat ellenőriz, zsíroz
 • Hőcserélőket (olajhűtők) ellenőriz
 • Működteti/ellenőrzi a segédüzemi (meghajtó, szivattyú stb.) villamos motorokat, a villamosenergia-ellátást
 • Ellenőrzi a táp/pótvíztartály vízszintjét
 • Ellenőrzi a táp/pótvíz ellátását
 • Ellenőrzi a műszereket
 • Elindítja/működteti a vízlágyítót, a sótalanítót
 • Elindítja/működteti a keringető, hűtővíz stb. szivattyút


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0196-06 Hőközpont és hálózatkezelő kiegészítés I. a kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 tonna) számára

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Ellenőrzi a légtartályt (tömörség, nyomás, hőmérséklet)
 • Ellenőrzi a hűtőrendszert (köpeny hőmérséklete, közbenső hűtők, hűtőtorony stb.)
 • Ellenőrzi a sűrített levegő rendszert, nyomás, hőmérséklet tisztaság (szűrőt tisztít)
 • Működteti/ellenőrzi a kompresszort meghajtó (belsőégésű, dízelmotor működését, üzemanyag ellátását)
 • Hőközpont állapotát ellenőrzi
 • Kompresszort kenőolajjal feltölt
 • A megfelelő kenőolaj kiválasztása az előírt olajminőséget ellenőrzi, dokumentálja
 • Az olaj betöltési módját kiválasztja (kézi, elektromos), a pumpát csatlakoztatja
 • A megfelelő mennyiségű kenőolajat átfejti, a kényszerolajozási rendszert, olajszintet ellenőrzi
 • Kompresszor olajszűrőjét tisztítja, esetleg cseréli
 • Olajnívó üveget tisztít, olajutántöltést végez
 • Működteti/ellenőrzi a kompresszor szabályozó rendszerét (regulátor, szelepkitámasztás, bypass szelep stb.)
 • Ellenőrzi a kompresszor (hűtőgép) biztonsági rendszerét (hűtővízhőmérsékletkimaradás, kenőolajnyomás stb.), vészleállító működését
 • Előkészíti a nagynyomású rendszert (sűrített levegő, gőz) időszakos műszaki felülvizsgálatra
 • Ellenőrzi a gáztalanító működését
 • Ellenőrzi a kazán vízszintjét
 • Elindítja/működteti a tápszivattyút
 • Kezeli, regenerálja a vízlágyítót
 • Leállítja, elindítja, ellenőrzi a fűtési, keringető, cirkulációs, nyomásfokozó stb. szivattyúkat
 • Szükség esetén tölti-üríti, légteleníti a fűtési rendszert
 • Kezeli beállítja a szabályzó szerelvényeket (HMV hőmérséklet, tömegáram)
 • Kezeli a kondenz szerelvényeket
 • Kezeli a tágulási tartályokat (nyílt, zárt)
 • Beállítja a szabályozón az előremenő-visszatérő ág hőmérsékletét, tömegáramát (primer, szekunder oldal)
 • Méri, dokumentálja a rendszer hőfogyasztását
 • Ellenőrzi kezeli a közmű alagutakat, távvezetéki aknákat, kezelési pontokat
 • Biztosítja a társközművek munkavégzését, és igazolja tevékenységüket
 • Elvégzi a szükség szerinti szakaszolásokat, a töltési-ürítési, légtelenítési, mosatási feladatokat
 • Nyitja-zárja a főelzárókat a fűtési rendszertől függően

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és az Észak-magyarországi régióban

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt képzések és tanfolyamok

Angol nyelvtanfolyam, vizsgafelkészítés | Biztonsági őr tanfolyam | Kereskedő boltvezető tanfolyam | Emelt szintű Office használata az irodában tanfolyam | Mérlegképes könyvelő tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam | Német nyelvtanfolyam, vizsgafelkészítés Óvodai dajka tanfolyam | Pénzügyi - számviteli ügyintéző tanfolyam | Számítógéprendszer karbantartó tanfolyam | Szociális gondozó, -ápoló Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | Tűzvédelmi előadó tanfolyam | Vendéglátó eladó tanfolyam |

IOSZIA Oktató Központ - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény                                                                                                CSS Valid  |  HTML Valid

Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 tonna) tanfolyam